Odpolední cvičení pro rodiče s dětmi

Přihlášku můžete vyplnit tady nebo nám napsat i zavolat ;-).

Finální rozvrh bude uveřejněn na začátku října, dle účasti dětí.

Název kroužku Cena/pololetí Den / Čas  Věkové omezení Lektor Obsazenost
Odpolední cvičení pro rodiče s dětmi 1250 Kč Zatím nevíme 🙂 * 2 – 4 let Janička Volno Přihlásit se

Jednoduché pohybové aktivity doplněné básničkami, říkankami a písničkami, které cvičíme v kolektivu. Chceme, aby se děti postupně osamostatňovali, cvičili v souladu s psychomotorickou vyspělostí a hlavně, aby se podporoval všestranný zdravý vývoj dítěte (pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj, orientační dovednosti, rovnováha, koordinace pohybů, síla svalů, … ).

Přijďte si zacvičit, prohloubit vzájemné citové vazby mezi dítětem a rodičem a smysluplně trávit čas věnovaný těm nejdůležitějším osobám, našim dětem :-).

Jak cvičíme:

  • cvičení s dítětem v náručí
  • padák, tunely, overbally, gymbally, barevné míčky, šátky, obruče, plyšáci, stuhy, tyče a kužely a jiné cvičební a masážní pomůcky
  • nápodobivé hříčky, imitace zvířátek, střídání dynamicky klidných a rušných části hodiny
  • škádlivky a nápodobivé hry s dítětem
  • překážkové dráhy, závody a soutěže
  • cvičení na overballu a gymballu
  • cvičení v rytmickém doprovodu písniček a básniček, tanečky
  • grafomotorické hry
  • jemnomotorické práce – modelína, voskovky, barvičky, prstové barvy, papír, těsto,
  • doplňkové aktivity (pohádky, divadélko, minivýtvarka)

Co by Vám lektorka chtěla vzkázat?

„Tady bude vyjádření.“


Platbu za kroužek můžete provést buď hotově před zahájením kroužku, nebo bankovním převodem a to s následujícími údaji:

Platba na účet: 115-3190270207/0100

Variabilní symbol: 111

Do poznámky:  uvést příjmení dítěte a název kroužku