Kroužek papouška povídálka

Přihlášku můžete vyplnit tady nebo nám napsat i zavolat ;-).

Finální rozvrh bude uveřejněn na začátku října, dle účasti dětí.

Název kroužku Cena/pololetí Den / Čas  Věkové omezení Lektor Obsazenost
Kroužek papouška povídálka 1250 Kč Zatím nevíme 🙂 *  3 – 6 let Janička Volno Přihlásit se

Budeme se zaměřovat na slovní zásobu, oromotoriku, jemnou a hrubou motoriku, grafomotoriku, senzomotoriku, orientaci v prostoru, rytmizaci, proste vše, čím můžeme pozitivně ovlivnit vývoj řeči.

Jak:

 • sluchové hry
 • dechová cvičení
 • nácvik motoriky mluvidel
 • průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek
 • rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel
 • rozvoj slovní zásoby
 • zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem
 • grafomotorika
 • vyprávění pohádky podle předlohy i bez
 • dramatizace pohádky – hra Na divadlo
 • grafická cvičení s doprovodnými říkadly

Co by Vám lektorka chtěla vzkázat?

„Tady bude vyjádření.“


Platbu za kroužek můžete provést buď hotově před zahájením kroužku, nebo bankovním převodem a to s následujícími údaji:

Platba na účet: 115-3190270207/0100

Variabilní symbol: 111

Do poznámky:  uvést příjmení dítěte a název kroužku