Úspěšný předškolák

Přihlášku můžete vyplnit tady nebo nám napsat i zavolat ;-).

Finální rozvrh bude uveřejněn na začátku října, dle účasti dětí.

Název kroužku Cena/pololetí Den / Čas  Věkové omezení Lektor Obsazenost
Úspěšný předškolák 750 Kč Zatím nevíme 🙂 * 4 – 7 let Janička Volno Přihlásit se

Systematický program určený zejména pro budoucí prvňáčky a pro děti s odkladem školní docházky, ale také pro ostatní předškoláky, je zaměřený na zdokonalování schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1. ročníku základní škol. Kurz Úspěšný předškolák se zaměřuje na správný vývoj myšlení, řeči, sociálních schopností a dovedností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorové a pravolevé orientace, předčíselných představ a logickému myšlení, koncentraci, úrovni hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky, kresby, která je součástí přípravy do školy.

Jak:

  • rozvoj smyslových a kognitivních funkcí
  • zraková a sluchová percepce, analyticko-syntetická činnost
  • zdokonalování jazykového vyjadřování
  • zlepšování uvolněného grafického projevu
  • nabývání konkrétních matematických představ
  • časoprostorová a pravolevá orientace
  • podpora pohybových dovedností a jemné motoriky
  • podněcování k estetickému cítění
  • cvičení vůle, paměti a pozornosti

Co by Vám lektorka chtěla vzkázat?

„Tady bude vyjádření.“


Platbu za kroužek můžete provést buď hotově před zahájením kroužku, nebo bankovním převodem a to s následujícími údaji:

Platba na účet: 115-3190270207/0100

Variabilní symbol: 111

Do poznámky:  uvést příjmení dítěte a název kroužku